Algemene voorwaarden - Essy Fotografie

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Door het plaatsen van een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.

Auteursrecht:
Het auteursrecht van foto’s ligt bij de fotograaf, zo mag een derde nooit een foto publiceren zonder toestemming van de fotograaf én zonder erbij te vermelden wie de fotograaf is. De foto's rechtenvrij afgeleverd bij de opdrachtgever betekent onbeperkt gebruik alleen door die opdrachtgever en voor niet-commerciële doeleinden. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt de fotograaf een vergoeding toe van 100% van de gehanteerde licentievergoeding.
De portretrechten liggen bij de geportretteerde. Deze geeft door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan de fotograaf om zijn/haar foto’s te mogen plaatsen voor zakelijk gebruik (website, social media, etc.), tenzij door de klant van te voren anders is aangegeven. Voor drukwerk, zoals flyers e.d. wordt door de fotograaf vooraf toestemming aan de klant gevraagd.
Bij opdrachten voor bedrijven dient duidelijk te worden aangegeven wat het doel van de opdracht is. Onbeperkte licentie van beelden is alleen mogelijk na toestemming van de fotograaf.

Digitale bestanden:
Digitale bestanden worden alleen in jpeg geleverd. Het is niet toegestaan om digitale beelden (jpeg-lage resolutie) online te plaatsen anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Het is eveneens niet toegestaan digitale beelden (jpeg-hoge resolutie) af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden.
Als digitale bestanden elders worden afgedrukt, is Essy Fotografie niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

Copyright:
Het is niet toegestaan, beelden of teksten uit de website van Essy Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Offerte:
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.

Vergoeding:
Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien aannemelijk is dat de fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding in aanmerking. In geval van overmacht of falen van techniek is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.

Factuur en betaling:
Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum. Op verzoek is het mogelijk om in overleg in termijnen te betalen. Bij annulering van een studio-opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 50% van de reportagekosten in rekening gebracht.
Levering en verzending
Voor levering van fotoproducten is de fotograaf afhankelijk van derden, de termijn hiervoor wordt in redelijkheid door de fotograaf vastgesteld. De verzendkosten van fotoproducten zijn voor rekening van de klant mits anders is afgesproken.

Cadeaubonnen:
De cadeaubonnen zijn onbeperkt geldig en inwisselbaar als betaling heeft plaatsgevonden. Prijsverhogingen na de datum van afgifte worden doorberekend aan de klant. Cadeaubonnen worden niet voor geld ingewisseld.

Aansprakelijkheid:
De fotograaf is niet aansprakelijk voor schade aan de geleverde producten tenzij sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het oorspronkelijke factuurbedrag.
Alleen aangetekende en verzekerde zendingen kunnen bij schade geclaimd worden. Voor beschadigde zendingen per envelop kan de fotograaf niet aansprakelijk worden gesteld.
Essy Fotografie is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als digitale bestanden elders worden afgedrukt. 

Beeldscherm:
U kunt ervan uitgaan dat Essy fotografie 1 x per twee weken haar beeldscherm kalibreert , dit houd in dat de kleuren optimaal worden weergegeven op het scherm van de fotograaf omdat beeldschermen teruglopen van kleuren kan het zijn dat uw beeldscherm de kleuren anders weergeeft dan de afdruk.
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu